Copyright (c) 2017 Radek Vodicka, Kristyna Kolarikova, Radek Vrtel, Katerina Mensikova, Petr Kanovsky, Iva Dolinova, Martin Prochazka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.